Informatie bardienst

Afspraken 2018 

  • Leden van 16 (geb jr 2002) t/m 70 jaar (geb jr 1948) moeten minimaal 6 punten per jaar halen.
  • Ochtenddienst: 1,5 punt
  • Lange competitieavond (woensdag of vrijdag): 3 punten
  • Overige diensten: 2 punten
  • Plan voor 1 februari 2018 jouw diensten in, zodat je tot minimaal 6 punten komt.
  • Wil je geen bardienst draaien? Stuur een mail naar bar@tennisclubbemmel.nl. We schrijven eenmalig € 60 af van je rekening.
  • Als bardienstvrijwilliger moet je de toets Verantwoord Alcohol Schenken van het NOC*NSF succesvol doorlopen. Dit duurt slechts maximaal 10 minuten.

Inplannen bardienst

Het inplannen van een bardienst gaat eenvoudig. Je moet hiervoor wel even inloggen en vervolgens in het bardienstrooster de diensten kiezen.

Heb je nog geen account als lid van TC Bemmel, klik dan HIER om naar de instructie te gaan.

 Bardienst afkopen?

Stuur dan een mail naar bar@tennisclubbemmel.nl onder vermelding van jouw naam, lidnummer en toestemming om de € 60 af te schrijven. Dit ligt € 20 hoger dan in 2017, omdat er ook 1 dienst bij is gekomen. 

 

Veelgestelde vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief 7 januari 2018.

Mag de jeugd onder de 18 jaar wel de bardiensten draaien?

Ja, jeugd vanaf 16 jaar mag bardiensten draaien, er mag alleen geen sterkte drank verkocht worden. Het idee is dat jeugdigen onder begeleiding bardiensten draaien en bij voorkeur ingezet worden bij toernooien voor het ophalen van glaswerk/vaatwerk. Klik HIER voor meer info.

Waarom hebben de diensten verschillende punten (1,5 - 2 en 3)?

In het afgelopen jaar zijn diverse opmerkingen gemaakt door leden dat er een duidelijk verschil was in zwaarte van de verschillende in te vullen bardiensten. Daarom hebben we nu punten toegekend aan de zwaarte van de bardienst. Een competitie avond is bijvoorbeeld zwaarder dan een ochtenddienst.

Wat ook mee speelt is dat tijdens toernooi- en competitieactiviteiten het clubhuis altijd open moet zijn. In de puntenwaardering worden deze diensten dan ook hoger gewaardeerd.

De zwaartewaardering per type bardienst is gesteld op 1,5 punten (ochtenddienst), 2 punten (avonddienst) of 3 punten (competitieavond). Op jaarbasis dient een lid 6 punten te vergaren. Hiervoor kunnen naar eigen wens type diensten worden ingevuld.

Die keus is aan het lid zelf, zolang er maar minimaal 6 punten gehaald worden.

bv 2 keer een competitiedienst, 4 keer een ochtenddienst of 3 keer een avonddienst of een mix van verschillende diensten.

Is de mogelijkheid tot barafkoop een contributieverhoging?

Dit is geen contributieverhoging, het is een afkoopsom als je geen bardiensten wilt draaien. De opbrengsten van deze afkoopsommen worden ingezet om leden die bereid zijn om extra bardiensten in de vullen als daar onvoldoende vrijwilligers voor ingetekend hebben, een kleine vergoeding van € 3,50 per uur toe te kennen. Deze vergoeding wordt verrekend met de te innen contributie.

Waarom is het bedrag nu 60 euro i.p.v. 40 euro vorig jaar?

Het bedrag is gebaseerd op 20 euro per bardienst. In 2017 werden 2 bardiensten afgekocht. In 2018 zijn dit gemiddeld 3 bardiensten, vandaar dat de afkoopsom ook mee is gestegen.

Wat is er gebeurd met het afkoop bedrag in 2017?

Hier hebben we vrijwilligers die extra diensten hebben gedraaid om het clubhuis zoveel mogelijk open te laten zijn voor de leden een vergoeding voor toegekend van € 3,50 per uur. In de jaarrekening van de club is de verantwoording van de besteding van de afkoopsommen terug te vinden.

Ik tennis maar 1 uur per week waarom moet ik dan bardiensten draaien?

Ieder lid heeft dezelfde rechten en plichten binnen de vereniging, dus wordt er geen onderscheid gemaakt hoe vaak je gebruik maakt van de banen of clubhuis.

Waarom moet het clubhuis zo vaak open zijn?

Het doel is om het clubhuis het gehele jaar open te stellen voor de leden. Het clubhuis fungeert als centrale plek voor de leden van een vereniging. Is een clubhuis gesloten dan valt een belangrijke schakel in de sociale contacten tussen leden weg. Daarnaast leveren de bar inkomsten financiële mogelijkheden om verenigingsactiviteiten te organiseren en is de vereniging niet alleen afhankelijk van de contributie inkomsten. Het openen van de bar zorgt er voor dat er ook inkomsten zijn waarmee  aanpassingen aan de faciliteiten door de stichting van vergoed kunnen worden. Hiervan   profiteren alle leden . Denk hierbij bijvoorbeeld aan de LED-verlichting.

Hoeveel diensten moet ik nu draaien?

Vorig jaar is gestart met bardienstblokken voor ochtend, avond en competitiedagdelen die allemaal als gelijkwaardig waren ingeschat. In de praktijk bleek dit qua tijd en intensiteit niet het geval. Daarom is gezocht naar een nuance in de zwaarte van een bardienst. Bovendien was in 2017 gebleken dat met 2 diensten de benodigde bardienst blokken niet afgedekt konden worden. Dit kwam mede door een verkeerde inschatting van het aantal te draaien diensten en aantal seniorenleden om de diensten te draaien. Minder leden dan verwacht waren bereid om extra bardiensten te draaien.

 

<top>