Regeling blessurelidmaatschap

Blessure regeling

Het kan gebeuren dat je een blessure oploopt en langdurig niet kunt tennissen. We hebben hiervoor een blessureregeling.

Wanneer

De blessureregeling is er voor langdurige blessures waarbij je minimaal 3 maanden niet kunt tennissen. (Het is dus niet voor bijvoorbeeld een verstuikte enkel)

Aanvragen

Je stuurt een bericht aan sec@tennisclubbemmel.nl waarin je aangeeft:

• wat de aarde van de blessure is,

• hoe lang het duurt voordat je weer kunt tennissen.

Beslissing

Nadat je verzoek is ontvangen krijg je zo snel mogelijk een reactie.

Als we instemmen met het verzoek gaat de regeling in:

• op de eerste dag van de maand die volgt op het moment dat je het verzoek indiende,

• voor de duur van tenminste drie maanden,

• wordt je tennispas geblokkeerd,

• blijf je lid van de KNLTB,

• is de korting op de contributie € 10,--per maand,

• ontvang je een schriftelijke bevestiging van het bestuur.

Mocht de blessure onverhoopt langer gaan duren dan kun je vóór het aflopen van de termijn verlenging aanvragen.