Spelregels bardienst

In 2016 is tijdens de ALV door stemming besloten dat het barbeheer door leden wordt uitgevoerd. Als onderdeel van het lidmaatschap van TCB draaien de leden van 18 jaar en ouder daarom bardiensten. De bar in ons clubhuis is een van de pijlers van TCB met als doel in verenigingsverband te kunnen tennissen, bijeen te komen en gasten te ontvangen. Bovendien dragen de barinkomsten bij aan de financiële gezondheid van de club.

De spelregels

  • Leden van 18 jaar en ouder draaien 2 diensten per kalenderjaar. Je hebt de keuze uit een bardienst en/of een facilitaire dienst, de facilitaire dienst is ondersteunend aan de baractiviteiten. Uiteraard is het aanbod van bardiensten veel groter dan het aanbod facilitaire diensten.
  • Nieuwe leden hoeven pas vanaf het eerstvolgende kalenderjaar bardienst te draaien. Eerder mag natuurlijk ook!
  • Voor een bardienstvrijwilliger geldt vanuit wetgeving de verplichting om de toets Verantwoord Alcohol Schenken van het NOC*NSF succesvol te doorlopen. Klik HIER om naar de cursus te gaan.  
  • Wil je graag eerst uitleg en instructie? Stuur dan een mail naar bar@tennisclubbemmel.nl. We maken dan een afspraak voor een instructiedienst (telt als 1 dienst). Uitleg en ondersteuning vind je ook in het 'Handboek barbeheer'.
  • Je kunt tot een maand voor je ingeplande bardienst de dienst zelf uit de planner verwijderen en een andere dienst inplannen. Daarna kan je jouw dienst alleen nog maar ‘Beschikbaar stellen’, in dat geval blijf je verantwoordelijk voor jouw dienst totdat een ander lid deze dienst heeft overgenomen of je zelf een ander lid als vervanging hebt geregeld.

 

De volgende scenario’s zijn mogelijk om aan de bardienst te voldoen:

  1. Plan minimaal 2 bardiensten via de bardienstplanner in de ClubApp
  2. Zoek een lid die jouw bardiensten overneemt (je kunt onderling een tegenprestatie afspreken), plan wel jezelf in i.v.m registratie
  3. Er is een lijst met leden die tegen betaling bardiensten willen overnemen. Deze leden kunnen zelfstandig benaderd worden om bardiensten over te nemen. De lijst met leden die je kunt benaderen vind je HIER. Leden die tegen betaling bardiensten willen overnemen kunnen zich melden per mail
  4. Mogelijkheid tot openen bar/clubhuis voor een “groep”. We willen graag dat de bar open is voor iedereen. Mocht er op bepaalde dagen nog geen bardienst gepland staan en je bent genegen om met jouw groepje de bar te openen, dan betekent dat de mogelijkheid voor je clubgenoten toch een drankje te kunnen drinken in het clubhuis en extra omzet voor de club. Is jouw groep geïnteresseerd om dit onder geldende voorwaarden op te pakken, mail ons!
  5. Afkopen van de bardienst. We incasseren dan € 60,00 (of de helft indien een lid 1 bardienst heeft gedraaid) LET OP: het heeft absoluut de voorkeur dat leden kiezen voor scenario 1 t/m 4 in plaats van afkoop!

 

Vrijstelling

Leden die door persoonlijke omstandigheden geen bardienst kunnen draaien komen in aanmerking voor vrijstelling. Vrijstelling kan op basis van een aanvraag of op initiatief van het bestuur worden toegekend. Vrijstelling aanvragen? Mail naar sec@tennisclubbemmel.nl

 

Bardiensten inplannen doe je eenvoudig via de 'Bardienstplanner' in het menu van onze ClubApp (dit adviseren we). Gebruik je geen ClubApp of heb je hulp nodig? Mail ons! We helpen graag!

 

 Vragen, suggesties of interesse om te helpen? Mail naar bar@tennisclubbemmel.nl