Spelregels bardienst 2022

In 2015 is tijdens de ALV besloten dat het barbeheer door leden wordt uitgevoerd. Als onderdeel van het lidmaatschap van TCB draaien de leden van 18 jaar en ouder daarom bardiensten. De bar in ons clubhuis is een van de pijlers van TCB met als doel in verenigingsverband te kunnen tennissen, bijeen te komen en gasten te ontvangen. Bovendien dragen de barinkomsten bij aan de financiële gezondheid van de club.

Vanwege Corona is het clubhuis lange tijd dicht geweest. De versnelde versoepeling van maatregelen zorgen ervoor dat het clubhuis weer open mag. Sinds 8 februari is een nieuwe werkgroep barbeheer hier mee bezig. Doel is om het clubhuis zoveel als mogelijk open te stellen. De gekozen vorm wijkt op een aantal punten af van de bestaande regeling.

Om het clubhuis zo snel mogelijk te kunnen openen en een vliegende start mogelijk te maken kiezen we ervoor om de barplanning voor dit jaar op te splitsen in 2 blokken. Het 1ste blok loopt tot en met 31 juli. 

 

De spelregels voor 2022

  • Leden van 18 jaar en ouder draaien 2 diensten. Je hebt de keuze uit een bardienst en een facilitaire dienst, de facilitaire dienst is ondersteunend aan de baractiviteiten. Uiteraard is het aanbod van bardiensten veel groter dan het aanbod facilitaire diensten.
  • Afkopen van diensten behoort in het 1ste blok niet tot de mogelijkheden. 
  • Je mag een ander lid vragen om jouw dienst te draaien, in dat geval plan je jezelf in en stuurt dan bar@tennisclubbemmel.nl een bericht waarin staat wie de dienst voor jou draait.
  • Voor een bardienstvrijwilliger geldt vanuit wetgeving de verplichting om de toets Verantwoord Alcohol Schenken van het NOC*NSF succesvol te doorlopen. Klik HIER om naar de cursus te gaan.  
  • Voor het eerst bardienst? Draai dan een 'instructiedienst' met een ervaren barmedewerker. Deze 'instructiediensten' kun je in het rooster op diverse zondagochtenden vinden. Een instructiedienst telt mee als een volwaardig gedraaide dienst. Kun je niet op zondagochtend, stuur dan een mail naar bar@tennisclubbemmel.nl. We maken dan een andere afspraak. 
  • Je kunt tot een maand voor je ingeplande bardienst de dienst zelf uit de planner verwijderen en een andere dienst inplannen. Daarna kan je jouw dienst alleen nog maar ‘Beschikbaar stellen’, in dat geval blijf je verantwoordelijk voor jouw dienst totdat een ander lid deze dienst heeft overgenomen of je zelf een ander lid als vervanging hebt geregeld.

 

Belangrijkste aandachtspunten uit het bestuursreglement:

  • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
  • Tijdens je bardienst drink je geen alcohol.
  • Roken en drugsgebruik is niet toegestaan in de kantine of op het terras.

Het volledige bestuursreglement vind je HIER (online zodra geactualiseerd).

 

Bardiensten inplannen doe je eenvoudig via de 'Bardienstplanner' in het menu van onze ClubApp (dit adviseren we). Het kan ook via de website, zorg dan wel dat je eerst ingelogd bent. Voor extra instructie m.b.t. inplannen, teruggeven en terugnemen van bardiensten klik je HIER.

Vragen? Mail naar bar@tennisclubbemmel.nl