Contributie

Contributie bij TC Bemmel 2019

Jeugd t/m 6 jaar               Gratis!

Jeugd 7 t/m 12 jaar         € 77,50

Jeugd 13 t/m 17 jaar       € 87,50

Senioren                           € 165,00

Gezinslidmaatschap       € 375,00 (zelfde adres)

Aanmelden als lid kan op elk moment. Let op:

  • Bij aanmelding van 1 januari tot 1 juli:   100% van de jaarcontributie.
  • Bij aanmelding van 1 juli t/m 31 december:   50% van de jaarcontributie.
  • Het inschrijfgeld is komen te vervallen.
  • Nieuwe leden die zich aanmelden gedurende een kalenderjaar worden voor de rest van het betreffende kalenderjaar vrijgesteld van bardiensten. Het volgende kalenderjaar dient men wel gewoon aan de bardienstverplichting te voldoen.

Wij hanteren dus géén contributieverrekening naar rato op basis van weken of maanden, maar 100% of 50% op basis van aanmelddatum vóór of ná 1 juli.

Kosten voor tennistraining zijn aanvullend op het lidmaatschap. Voor meer info over tennistraining klik je HIER.

 Klik HIER om aan te melden als lid.