Contributie

Contributie bij TC Bemmel 2019

Jeugd t/m 6 jaar               Gratis!

Jeugd 7 t/m 12 jaar         € 77,50

Jeugd 13 t/m 17 jaar       € 87,50

Senioren                           € 165,00

Gezinslidmaatschap       € 375,00 (zelfde adres)

Aanmelden als lid kan op elk moment. Let op:

  • Bij aanmelding van 1 januari tot 1 juli:   100% van de jaarcontributie.
  • Bij aanmelding van 1 juli t/m 31 december:   50% van de jaarcontributie.
  • Het inschrijfgeld is komen te vervallen.
  • Nieuwe leden die zich aanmelden ná 1 juli gedurende een kalenderjaar worden voor de rest van het volgende kalenderjaar vrijgesteld van bardiensten. Daarna dient men wel gewoon aan de bardienstverplichting te voldoen. Bij aanmelding vóór 1 juli geldt alleen vrijstelling voor het lopende kalenderjaar.

Wij hanteren dus géén contributieverrekening naar rato op basis van weken of maanden, maar 100% of 50% op basis van aanmelddatum vóór of ná 1 juli.

Kosten voor tennistraining zijn aanvullend op het lidmaatschap. Om tennistraining te kunnen volgen moet je lid zijn van TC Bemmel. Voor meer info over tennistraining klik je HIER.

 Klik HIER om aan te melden als lid.