Contributie

Contributie bij TC Bemmel 2019

Jeugd t/m 6 jaar               Gratis!

Jeugd 7 t/m 12 jaar         € 77,50

Jeugd 13 t/m 17 jaar       € 87,50

Senioren                           € 165,00

Gezinslidmaatschap       € 375,00 (zelfde adres)

Aanmelden als lid kan op elk moment. Let op:

  • Bij aanmelding van 1 januari tot 1 juli:   100% van de jaarcontributie.
  • Bij aanmelding van 1 juli t/m 31 december:   50% van de jaarcontributie.
  • Het inschrijfgeld is komen te vervallen.
  • Nieuwe leden die zich aanmelden ná 1 juli gedurende een kalenderjaar worden voor de rest van het volgende kalenderjaar vrijgesteld van bardiensten. Daarna dient men wel gewoon aan de bardienstverplichting te voldoen. Bij aanmelding vóór 1 juli geldt alleen vrijstelling voor het lopende kalenderjaar.

Wij hanteren dus géén contributieverrekening naar rato op basis van weken of maanden, maar 100% of 50% op basis van aanmelddatum vóór of ná 1 juli.

Kosten voor tennistraining zijn aanvullend op het lidmaatschap. Voor meer info over tennistraining klik je HIER.

 Klik HIER om aan te melden als lid.