Contributie 2024

In dit artikel vind je informatie over de contributie 2024.

Als vereniging worden we al enkele jaren geconfronteerd met sterk gestegen energiekosten voor de baanverlichting en verwarming van ons clubhuis. Dit jaar bedragen de energiekosten circa 18.000 euro, dat is circa 7.500 euro meer dan in 2022. Inmiddels hebben we een verbeterd energiecontract kunnen afsluiten, maar ook volgend jaar zullen de energiekosten onverminderd hoog zijn. Ook voor andere kosten geldt dat deze de afgelopen jaren zijn gestegen.

Het is ons gelukt om de contributie de afgelopen vier jaar op een gelijk niveau te houden. Uit de concept begroting voor 2024 blijkt echter dat dit niet langer vol te houden is. We gaan teveel inleveren op onze financiële reserves.

Voor 2024 stellen wij daarom de onderstaande contributies voor.

 

Een contributieverhoging vraagt om de goedkeuring van de leden. In de ALV op dinsdag 12 maart 2024 kunt u hierover meestemmen. Vertrouwend op een positief besluit en vanwege administratieve redenen zullen wij in januari het nieuwe bedrag alvast in rekening brengen (op basis van maandelijkse automatische incasso).

 

Hopelijk kunnen wij rekenen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Tennisclub Bemmel

Nieuws Overzicht